บาทหลวง สุดเจน ฝ่นเรือง

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

หน่วยงานที่เกี่ยวของงานประชาสัมพันธ์


บรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนคริสตสงเคราะห์ ตำบล องครักษ์ อำเภอ องครักษ์ นครนายก 26120
Tel: 037-391693
Fix: 037-391085

Terms of Service | Privacy

COPYRIGHT © 2018 CHRISTASONGROH. ALL RIGHTS RESERVED