บาทหลวง สุดเจน ฝ่นเรือง

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

หน่วยงานที่เกี่ยวของงานประชาสัมพันธ์


บรรยากาศภายในโรงเรียนโรงเรียนคริสตสงเคราะห์

Tel: 037-391693 , Fix: 037-391085

โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์

Tel: 037-391695

ตำบล องครักษ์ อำเภอ องครักษ์ นครนายก 26120

Terms of Service | Privacy

COPYRIGHT © 2018 CHRISTASONGROH. ALL RIGHTS RESERVED